Ръководство за зареждане

Поради различните превозни средства, щепсели и зарядни станции, отделните стъпки от процеса на зареждане могат да се различават една от друга. Тук ще научите, как можете да зареждате вашия електромобил с различни зарядни станции.