РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Keba P30

В зависимост от модела на превозното средство при зарядна кутия Keba може да се зарежда с максимална мощност от 22 kW (32A). Мощността на зареждане може да се види в техническите данни на автомобила. Съответно действителната скорост на зареждане също зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Свържете автомобила със зарядната станция.
  • Задръжте кратко вашата карта OMV E-Mobility Card на полето за четене на карти, докато прозвучи сигнал.
  • Процесът на зареждане стартира, светодиодната лампа мига в зелено.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Изключете зареждащия кабел от автомобила.
  • Не е необходимо да държите OMV E-Mobility Card отново върху полето за четене на карти.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

  •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
  •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
  • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.