РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Mennekes Amtron

Стенната кутия Mennekes Amtron предлага изводи за свързване Тип 1 и също Тип 2 променлив ток. Моля, обърнете внимание, че действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Дръжте вашата OMV E-Mobility Card до устройството за четене на карти.  Свържете зарядния кабел с вашия автомобил (при необходимост също и със зарядния контакт на стенната кутия).
  • Процесът на зареждане започва автоматично.

Внимание: Ако зареждането не започне в рамките на 60 секунди, трябва отново да се свържете с OMV E-Mobility Card.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Завършете процеса на зареждане чрез бутона STOPP (СТОП).
  • Изключете кабела от автомобила (при необходимост също и от контакта на стенната зарядна кутия).
  • Не е необходимо да държите OMV E-Mobility Card отново върху полето за четене на карти.

Внимание: Ако има многофункционален стоп-бутон, можете също да го натиснете (приблизително 10 мм), за да приключите процеса на зареждане.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

  •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
  •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
  • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.