РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Alpitronic Hypercharger

Der Alpitronic Hypercharger обещава със своята постояннотокова система за зареждане мощности от 75 до 300 kW и повече. Действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Задръжте OMV E-Mobility Card към полета за четене на карти и изчакайте следващата проверка за свързване.
 • Изберете необходимия за вас изход на дисплея (CCS, CHAdeMO).
 • Вкарайте щепсела в зарядното гнездо на автомобила докато се фиксира.
 • Процесът на зареждане стартира и дисплеят ви информира за състоянието на зареждане на батерията, оставащото време за зареждане, доставената kWh и времето за зареждане, което вече е изтекло.
 • След кратко време екранът автоматично се заключва, за да предпази от неоторизирано обслужване. За да се премахне блокировката, задръжте вашата RFID карта към полето за четене на карти.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Задръжте отново вашата OMV E-Mobility Card към полето за четене на карти.
 • Натиснете на дисплея върху  „Stopp“(стоп).
 • Изключете щепсела и го поставете отново в държача. При CHAdeMO: чрез задействане на бутона освободете щепсела. След зареждане освободете паркомястото.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

 •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
 •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
 • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.