РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

IES Keywatt G3

На постояннотоковата стенна кутия за зареждане IES Keywatt могат да се зареждат до 24 kW. Моля, обърнете внимание, че действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Плъзнете вашата OMV E-Mobility Card веднъж върху карточетеца.
 • Прозвучава сигнал от уреда, ако преминаването на картата е успешно.
 • Включете в контакта вашия автомобил.
 • Вкарайтестабилно куплунга в автомобила. Заключването трябва да се фиксира.
 • Процесът на зареждане започва автоматично.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Плъзнете OMV E-Mobility Card, с която е стартирана сесията, върху карточетеца.
 • На дисплея се показва, че сесията е завършена.
 • След завършване на сесията автомобилът отключва куплунга. Чува се кликване на автомобила/на куплунга.
 • След отключването изключете автомобила от контакта.
 • Върнете кабела отново в докинг станцията на зарядната станция.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

 •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
 •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
 • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.