РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Mennekes Smart

На тази зарядна станция можете да заредите вашия автомобил до 22 kW. За зареждане на тази зарядна станция се нуждаете от собствен заряден кабел. Действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Включете зарядния кабел първо към автомобила.
  • Дръжте OMV E-Mobility Card на дисплея, за да отключите гнездото.
  • Натиснете щепсела на вашия кабел към ключалката на гнездото.
  • След успешно оторизиране процесът на зареждане стартира автоматично.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Дръжте вашата OMV E-Mobility Card на полето за четене на карти, за да завършите процеса на зареждане.
  • Изключете зареждащия кабел от автомобила.

Указание: отключването на автомобила също маже да прекрати процеса на зареждане.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

  •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
  •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
  • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.