РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ABB Terra 53 CJG

Постояннотоковата бързозареждаща станция ABB Terra 53 има до три извода за свързване с 50 kW. Зарядната станция поддържа различни протоколи, като CCS, CHAdeMO и AC. Моля, обърнете внимание, че действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Докоснете дисплея, за да стартирате процеса на зареждане.
 • Избрете необходимия за вас изход на дисплея (CCS, CHAdeMO или AC/Typ2 щепсел).
 • Вкарайте щепсела в зарядното гнездо на автомобила докато се фиксира.
 • Сега на дисплея натиснете върху „Start“(старт). След успешна проверка на връзката следва искане за идентифициране. Дръжте OMV E-Mobility Card към карточетеца и изчакайте следващата проверка на връзката.
 • Процесът на зареждане стартира и дисплеят ви информира за състоянието на зареждане на батерията, оставащото време за зареждане, доставената kWh и времето за зареждане, което вече е изтекло.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Натиснете на дисплея върху предварително избрания изход (например CCS, CHAdeMO или AC/щепсел Тип2) и след това върху „Stopp“(стоп).
 • Задръжте отново вашата OMV E-Mobility Card към полето за четене на карти.
 • Изключете щепсела и го поставете отново в държача. При CHAdeMO: чрез задействане на шибъра напред освободете щерсела. След зареждане освободете паркомястото.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

 •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
 •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
 • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.