РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Kostad Unity50

На Kostad Unity50 (Triberium/ CPC50) можете да заредите вашия автомобил до 22 kW. Моля, обърнете внимание, че действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

 • Докоснете дисплея, за да стартирате процеса на зареждане.
 • На дисплея изберете необходимия ви изход.
 • Вкарайте щепсела в зарядното гнездо на автомобила докато се фиксира.
 • Сега на дисплея натиснете върху "Start"(старт). След успешна проверка на връзката следва искане за идентифициране.
 • За целта дръжте OMV E-Mobility Card 3-5 секунди към полето за четене на карти и изчакайте за следваща проверка на връзката.
 • Процесът на зареждане стартира и дисплеят ви информира за състоянието на зареждане на батерията, оставащото време за зареждане, доставената kWh и времето за зареждане, което вече е изтекло.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ЗАРЕЖДАНЕ

 • Изберете вашия изход на дисплея.
 • Задръжте отново вашата OMV E-Mobility Card към полето за четене на карти.
 • Изключете щепсела и го поставете отново в държача.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

 •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
 •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
 • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.