РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Charge CP 500A

На бързозарядната станция Charge CP500A на Siemens можете да зареждате едновременно два автомобила и разполагате със зарядна мощност до 22 kW.

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Включете зарядния кабел първо към автомобила.
  • Дръжте вашата OMV E-Mobility Card за идентифициране към дисплея, докато зарядната станция съобщи, че автомобилът може да се включи.
  • Натиснете здраво щепсела на кабела към ключалката на лявото или дясното гнездо на зарядната станция, за да го отворите (модел с пружинен шарнирен капак: отворете капака и плътно вкарайте кабела в гнездото).
  • След успешно оторизиране процесът на зареждане стартира автоматично.

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Задръжте вашата OMV E-Mobility Card веднъж към дисплея, появява се „Автомобилът зарежда“. Задръжте OMV E-Mobility Card втори път към дисплея, за да завършите процеса на зареждане. Информационен текст: ,,Зареждането е завършено.“
  • След успешно излизане гнездата се отключват и можете да извадите зарядния кабел. Освободете паркомястото за зареждане на други автомобили.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

  •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
  •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
  • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.