РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EV Box

High-Power-Charger EVBox с мощност 350 kW предлага постоянен ток с CCS и CHAdeMO както и зареждане с променив ток Ladung със щепсел Тип 2, с което вашият електроавтомобил за кратко време ще е напълно отново зареден. Действителната скорост на зареждане зависи от модела на автомобила и реално наличната мощност на зареждане на съответната станция.
 

Зареждане чрез зареждаща карта

1. СТАРТИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Докоснете дисплея, за да изберете желания език.
  • Изберете необходимия ви щепсел.
  • Задръжте вашата OMV E-Mobility Card макс. 5 секунди към дисплея и изчакайте проверката на връзката.
  • Включете вашия автомобил в контакта и натиснете на дисплея върху „OK“.
  • Процесът на зареждане се стартира и вие ще се върнете на стартовия дисплей. Ако желаете информация за процеса на зареждане, трябва отново да изберете език.  

2. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

  • Натиснете на дисплея върху „Beenden“(завършване).
  • Изключете автомобила от контакта.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

  •  Проверката на сигурността между превозно средство и Wallbox може да трае до 30 секунди.
  •  Комбинация от методи за активиране (карта, уебсайт) не е възможна. Ако зареждането е стартирано чрез приложението, то трябва да бъде завършено със смартфона.
  • НЕИЗПРАВНОСТИ: При неизправности свържете се със сервизната гореща линия на +43 5 031 351 855.