NÁVOD K DOBÍJENÍ

Keba P30

V závislosti na modelu vozidla může zařízení Wallbox Keba nabízet dobíjení s maximálním výkonem 22 kW (32 A). Dobíjecí výkon je uveden v technických údajích vozidla. V souladu s tím závisí také skutečná rychlost dobíjení na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice. 

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

  • Připojte vozidlo k dobíjecí stanici.

  • Krátce podržte kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet, dokud nezazní zvukový signál.

  • Proces dobíjení je zahájen, kontrolka LED bliká zeleně.

2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

  • Odpojte dobíjecí kabel od vozidla.

  • Není nutné znova držet kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
  • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
  • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní  linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.