NÁVOD K DOBÍJENÍ

Mennekes Amtron

Wallbox Mennekes Amtron nabízí přípojky AC typu 1 i typu 2. Pamatujte, že skutečná rychlost dobíjení závisí na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice.

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

  • Podržte kartu OMV E-Mobility u čtečky karet.
  • Připojte dobíjecí kabel k vozidlu (popř. také k dobíjecí zásuvce na zařízení Wallbox).
  • Dobíjení se zahájí automaticky.

Pozor: Pokud dobíjení nezačne do 60 sekund, musíte se znovu připojit pomocí karty OMV E-Mobility Card.

2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

  • Ukončete proces dobíjení tlačítkem STOP.
  • Odpojte kabel od vozidla (popř. také od dobíjecí zásuvky na zařízení Wallbox).
  • Není nutné znova držet kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet.

Pozor: Pokud je zařízení vybaveno multifunkčním tlačítkem nebo tlačítkem STOP, můžete stisknout i toto (cca 10 mm), abyste ukončili proces dobíjení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
  • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
  • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.