NÁVOD K DOBÍJENÍ

Alpitronic Hypercharger

Dobíjecí stanice Alpitronic Hypercharger odpovídá svým dobíjecím systémem DC výkonu 75 až 300 kW a více. Skutečná rychlost dobíjení závisí na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice. 

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

 • Přidržte kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet a vyčkejte na další kontrolu spojení.
 • Vyberte na displeji potřebný výstup (CCS, CHAdeMO).
 • Zapojte zástrčku do dobíjecí zásuvky vozidla tak, aby došlo k jejímu zajištění.
 • Proces dobíjení bude zahájen a na displeji se zobrazí informace o stavu nabití baterie, zbývající době dobíjení, přijatých kWh a uplynulé době dobíjení.
 • Po chvíli dojde k automatickému zamčení obrazovky tak, aby nemohlo dojít k manipulaci nepovolanými osobami.  K odblokování obrazovky podržte kartu OMV E-Mobility Card u čtečky.

2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

 • Podržte opět kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet.
 • Stiskněte na displeji tlačítko „Stop“.
 • Odpojte zástrčku a umístěte ji opět do držáku. V případě režimu CHAdeMO: Přepnutím tlačítka uvolníte zástrčku. Po dobití uvolněte parkovací místo.

Důležitá upozornění

 • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
 • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také ukončit na chytrém telefonu.
 • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.