NÁVOD K DOBÍJENÍ

Mennekes Smart

Na této dobíjecí stanici můžete svůj vůz dobíjet rychleji při výkonu až 22 kW. K dobíjení na této dobíjecí stanici budete potřebovat vlastní dobíjecí kabel. Skutečná rychlost dobíjení závisí na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice.

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

  • Nejprve připojte pouze kabel na vozidle.
  • Podržte kartu OMV E-Mobility Card u displeje, tím odblokujete zásuvku.
  • Zatlačte zástrčku svého kabelu pevně proti přípojce v zásuvce.
  • Po úspěšné autorizaci bude proces dobíjení zahájen automaticky.

2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

  • Podržte kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet, tím ukončíte proces dobíjení.
  • Odpojte dobíjecí kabel od vozidla.

Upozornění: Proces dobíjení může být ukončen i odemčením vozidla.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
  • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
  • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.