NÁVOD K DOBÍJENÍ

Kostad Unity50

U dobíjecí stanice Kostad Unity50 (Triberium/ CPC50) můžete dobíjet své vozidlo při výkonu až 22 kW. Pamatujte, že skutečná rychlost dobíjení závisí na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice.

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

 • Dotkněte se displeje, tím zahájíte proces dobíjení.
 • Vyberte na displeji potřebný výstup.
 • Zapojte zástrčku do dobíjecí zásuvky vozidla tak, aby došlo k jejímu zajištění.
 • Nyní stiskněte na displeji tlačítko „Start“. Po úspěšné kontrole spojení následuje výzva k identifikaci.
 • Přidržte kartu OMV E-Mobility Card po dobu 3 až 5 sekund u čtečky karet a vyčkejte na další kontrolu spojení.
 • Proces dobíjení bude zahájen a na displeji se zobrazí informace o stavu nabití baterie, o zbývající době dobíjení, přijatých kWh a uplynulé době dobíjení.

2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

 • Vyberte na displeji výstup.
 • Podržte opět kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet.
 • Odpojte zástrčku a umístěte ji opět do držáku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
 • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
 • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.