NÁVOD K DOBÍJENÍ

Delta Charger HP

Delta Charger HP je univerzální dobíjecí stanice k dobíjení až čtyř elektromobilů nebo hybridních automobilů. Ultra rychlá dobíječka nabízí různé standardy dobíjecích přípojek: CCS, CHAdeMO, AC typ 2 kabel/konektor s 43 kW a zásuvku AC typ 2 o výkonu 22 kW pro vlastní dobíjecí kabely zákazníků. Pamatujte, že skutečná rychlost dobíjení závisí na modelu vozidla a na skutečně dostupném dobíjecím výkonu příslušné stanice.

DOBÍJENÍ POMOCÍ OMV E-MOBILITY CARD

1. ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ

 • Vyberte potřebný typ zástrčky a zástrčku připojte k vozidlu.
 • Přidržte kartu OMV E-Mobility Card u čtečky karet a vyčkejte na další kontrolu spojení.
 • Proces dobíjení je zahájen automaticky a na displeji se během dobíjení zobrazují informace o způsobu dobíjení, o baterii, zbývající době dobíjení, dodaném výkonu kWh a dobíjecím výkonu v kW.

Upozornění: Pokud uživatel 60 sekund nereaguje, obrazovka přepne do hlavní nabídky.


2. UKONČENÍ DOBÍJENÍ

 • Podržte kartu OMV E-Mobility Card opět u čtečky karet.
 • Automaticky se zobrazí nabídka aktuálního dobíjení. Stiskněte tlačítko „Ukončit dobíjení“.
 • Odpojte zástrčku a umístěte ji opět do držáku dobíjecí stanice.
   

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
 • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
 • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní linku na telefonním čísle +43 5 031 351 855.