NÁVOD NA NABÍJANIE

Keba P30

V závislosti od modelu vozidla je možné nabíjanie s Keba Wallbox s maximálnym výkonom 22 kW (32 A). Nabíjací výkon je uvedený v technických údajoch vozidla. Na základe toho závisí aj skutočná rýchlosť nabíjania od modelu vozidla a skutočne dostupného nabíjacieho výkonu príslušnej stanice.

NABÍJANIE POMOCOU OMV E-MOBILITY CARD

1. ŠTART NABÍJANIA

  •  Spojte vozidlo s nabíjacou stanicou.
  •  Podržte kartu OMV E-Mobility Card pri čítačke kariet, kým nezaznie zvukový signál.
  •  Začína sa nabíjanie, bliká zelená kontrolka LED.

2. UKONČENIE NABÍJANIA

  •  Odpojte nabíjací kábel z vozidla.
  •  Nie je potrebné znovu prikladať kartu OMV E-Mobility Card k čítačke kariet. 

Dôležité upozornenie

  • Bezpečnostná skúška medzi vozidlom a nabíjacou stanicou môže trvať až 30 sekúnd.
  • PORUCHY: V prípade porúch sa spojte so zákazníckou servisnou linkou +43 5 031 351 855.