NÁVOD NA NABÍJANIE

Mennekes Amtron

Mennekes Amtron Wallbox ponúka prípojky typu 1, ako aj typu 2 AC. Dbajte na to, že skutočná rýchlosť nabíjania závisí od modelu vozidla a skutočne dostupného nabíjacieho výkonu príslušnej stanice. 

NABÍJANIE POMOCOU OMV E-MOBILITY CARD

1. Štart nabíjania

  • Priložte kartu OMV E-Mobility Card k čítačke kariet.

  • Spojte nabíjací kábel s vozidlom (eventuálne aj s nabíjacou zásuvkou na Wallbox).

  • Nabíjanie sa naštartuje automaticky.

Pozor: Ak sa nabíjanie nenaštartuje do 60 sekúnd, musíte sa znova pripojiť s kartou OMV E-Mobility Card.


2. Ukončenie nabíjania

  • Nabíjanie ukončíte tlačidlom STOP.

  • Odpojte kábel z vozidla (eventuálne aj z nabíjacej zásuvky na Wallbox).

  • Nie je potrebné znovu prikladať kartu OMV E-Mobility Card k čítačke kariet.

Pozor: Ak je k dispozícii multifunkčné tlačidlo alebo tlačidlo STOP, môžete nabíjanie ukončiť aj ich stlačením (cca 10 mm).

Dôležité upozornenie

  • Bezpečnostná skúška medzi vozidlom a nabíjacou stanicou môže trvať až 30 sekúnd.
  • PORUCHY: V prípade porúch sa spojte so zákazníckou servisnou linkou +43 5 031 351 855.