NAVODILA ZA POLNJENJE

Keba P30

Odvisno od modela vozila lahko pri stenski postaji Keba polnite z največjo močjo 22 kW (32 A). Kapaciteta polnjenja je razvidna iz tehničnih podatkov vozila. V skladu s tem je dejanska hitrost polnjenja odvisna tudi od modela vozila in dejansko razpoložljive moči polnjenja posamezne postaje. 

Polnjenje s polnilno kartico


1. ZAČETEK POLNJENJA

  • Vozilo priključite na polnilno postajo.
  • Svojo kartico OMV E-Mobility Card pridržite ob čitalniku kartic, dokler ne zaslišite signala.
  • Postopek polnjenja se začne, indikator LED utripa zeleno.

2. KONEC POLNJENJA

  • Odklopite napajalni kabel iz vozila.
  • Kartice OMV E-Mobility Card ni treba ponovno pridržati ob čitalniku kartic.

POMEMBEN NAPOTEK

  • Preverjanje varnosti med vozilom in enoto Wallbox lahko traja do 30 sekund.
  • Kombinacija načinov aktivacije (kartica, spletna stran) ni mogoča. Če se je polnjenje začelo prek aplikacije, ga je treba tudi končati s pametnim telefonom.
  • MOTNJE: V primeru motenj pokličite servisno številko za nujne primere +43 5 031 351 855.