NAVODILA ZA POLNJENJE

Mennekes Smart

Na tej polnilni postaji lahko svoje vozilo polnite s pospešeno hitrostjo z močjo do 22 kW. Za polnjenje na tej polnilni postaji potrebujete svoj lastni polnilni kabel. Dejanska hitrost polnjenja je odvisna od modela vozila in dejansko razpoložljive moči polnjenja posamezne postaje.

Polnjenje s polnilno kartico

1. ZAČETEK POLNJENJA

  •  Polnilni kabel najprej priključite samo na vozilo.

  • Kartico OMV E-Mobility Card pridržite ob zaslonu, da odklenete vtičnico.

  • Vtič svojega kabla trdno priklopite na vtičnico.

  • Po uspešni avtorizaciji se postopek polnjenja začne samodejno.

2. KONEC POLNJENJA

  • Za zaključek postopka polnjenja svojo kartico OMV E-Mobility Card pridržite ob čitalniku kartic.

  • Odklopite polnilni kabel iz vozila.

Opomba: postopek polnjenja lahko zaključi tudi odklepanje vozila.

POMEMBEN NAPOTEK

  • Preverjanje varnosti med vozilom in enoto Wallbox lahko traja do 30 sekund.
  • Kombinacija načinov aktivacije (kartica, spletna stran) ni mogoča. Če se je polnjenje začelo prek aplikacije, ga je treba tudi končati s pametnim telefonom.
  • MOTNJE: V primeru motenj pokličite servisno številko za nujne primere +43 5 031 351 855.